ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו אחד מסוגי הביטוח הנפוצים ביותר בישראל.

בישראל, תוחלת החיים הממוצעת, עומדת על 85 עבור נשים ועל 81 עבור גברים.

בראש רשימת המבוטחים עומדים בעלי המשפחות, אשר מטרתם לדאוג ליקיריהם למקרה שילך המבוטח לעולמו בטרם עת.

ביטוח חיים

ביטוח חיים הינו אחד מסוגי הביטוח הנפוצים ביותר בישראל.

בישראל, תוחלת החיים הממוצעת, עומדת על 85 עבור נשים ועל 81 עבור גברים.

בראש רשימת המבוטחים עומדים בעלי המשפחות, אשר מטרתם לדאוג ליקיריהם למקרה שילך המבוטח לעולמו בטרם עת.


בעת חישוב מחיר הביטוח נלקחים בחשבון הקריטריונים החשובים ביותר, כגון: מצבו הבריאותי של המבוטח, גילו, נוכחותם של הרגלים מזיקים (כעישון), סוג העיסוק.

ביטוח למקרה מוות, מאפשר למשפחתו של הנפטר להמשיך ולקיים אורך חיים נורמטיבי, ככול הניתן בנסיבות העניין, ללא הצורך להשתמש בכספי פיקדונות וחסכונות שנצברו במשך שנים רבות.

בשנת 2019, תחום ביטוח החיים עבר רפורמה אשר הובילה לירידה בתעריפים.

אנחנו נשמח לבדוק עבורכם את תיק הביטוח ולהפיק לקחים והמלצות לשיפור ולשימור.