ביטוח תיירים

ישראל מהווה יעד תיירותי נחשק במהלך כל השנה.

ביטוח בריאות עבור תיירים, הינו ביטוח חובה למי שמעוניין לחצות את גבול ישראל.

ביטוח תיירים

ישראל מהווה יעד תיירותי נחשק במהלך כל השנה.

ביטוח בריאות עבור תיירים, הינו ביטוח חובה למי שמעוניין לחצות את גבול ישראל.

ביכולתה של פוליסת ביטוח בסיסית להעניק כיסוי למקרים הבאים:

  • העברה למוסד רפאי בעקבות מקרה חירום רפואי
  • טיפול במסגרת אמבולטורית ויעוץ רפואי
  • טיפולי חירום כגון: רפואת שיניים
  • הטסת התייר למדינת אזרחותו במקרה של החמרת מצבו הרפואי
  • הטסה הגופה לארץ המוצא של התייר במקרה של פטירתו בטרם עת