ביטוח מבנה

סוג זה של ביטוח כולל בתוכו נזקים בתוך הבית או אסונות טבע.
ביטוח דירה מבטיח לכם כיסוי בעת פגיעה במבנה הבניין בו ממוקמת דירתכם, כתוצאה מנזקים שיגרמו לקירות, תשתיות (צנרת, ביוב), דודי שמש, תכולת הדירה (כגון ארונות מטבח, כלים סניטריים וכו').
במקרים הנ"ל, פוליסת הביטוח תכסה את ההוצאות הצפויות לטובת השיקום או לשם החלפת הרכוש שנפגע ואינו נתון לתיקון או שחזור.

ביטוח מבנה

סוג זה של ביטוח כולל בתוכו נזקים בתוך הבית או אסונות טבע.
ביטוח דירה מבטיח לכם כיסוי בעת פגיעה במבנה הבניין בו ממוקמת דירתכם, כתוצאה מנזקים שיגרמו לקירות, תשתיות (צנרת, ביוב), דודי שמש, תכולת הדירה (כגון ארונות מטבח, כלים סניטריים וכו').
במקרים הנ"ל, פוליסת הביטוח תכסה את ההוצאות הצפויות לטובת השיקום או לשם החלפת הרכוש שנפגע ואינו נתון לתיקון או שחזור.


עקרונות הביטוח (תנאים מלאים כפי שהם מצוינים בפוליסת ביטוח מבנה):

כיסוי תיקונים בשל שריפה, רעם, ברק, פריצה, גניבה, שוד תחת נסיבות מחמירות, פיצוץ או התפרצות אש, רעש אדמה, שיטפון או מבול, פגיעה בתשתיות ביוב או צנרת – ע"י איש מקצוע מטעם חברת הביטוח או מטעמכם.

בנוסף, הפוליסה הסטנדרטית חלה גם במקרה של התנגשות כלי טייס במבנה וכוללת כיסוי נגד גרימת נזק בעקבות נפילת חפצים ונזק הנגרם כתוצאה מהלם אקוסטי.

כחלק ממערך השירותים הנוספים, ניתן להרחיב את פוליסת הביטוח כך שתחול גם על תכולת הדירה: ביטוח תכולה ודברי ערך: מחיר הפוליסה נקבע באופן פרטני כך שיכלול את ערכם הכולל של הרכוש והנכסים בפוליסה זו.

המבוטח מקבל כיסוי למקרה בו נגרם נזק לרכוש בעת שריפה, שיטפון או גניבה.

ההבדל המשמעותי ביותר הקיים בין ביטוח דרך הבנק, לבין ביטוח באמצעות סוכן ביטוח אישי, הוא שבנוסף לפיצויי הממוני, המבוטח מכוסה גם למקרה של נשיאת אחריות בפני צד ג'.

כלומר, במידה והמבוטח גרם נזק לצד לרכושו של צד ג', וכתוצאה מכך הוגשה נגדו תביעה נזיקית, חברת הביטוח היא זו שתישא בעלויות בתביעה.